HIKMAH DARI KISAH PENYEMBELIHAN ISMAIL ‘ALAIHISSALAM

HIKMAH DARI KISAH PENYEMBELIHAN ISMAIL ‘alaihissalam Oleh: Ustadz Abdul Aziz SKM. Kisah Nabiyullah Ibrahim  beserta putranya Nabiyullah Ismail  adalah kisah yang teramat agung. Allah  menjadikannya sebagai kisah yang abadi dan diteladani oleh umat manusia, sehingga Allah  mengabadikannya dalam al Qur’an. Allah  berfirman dalam surat ash-Shaffaat ayat 108, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي…