Majalisu al Ramadhaniyyah

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا. أما بعد Ini adalah lembaran-lembaran yang saya susun berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin sebagai persiapan menyambut bulan Ramadhan, bulan mulia dan penuh berkah. mencakup keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan, hikmah puasa dan hukum-hukumnya, dan apa yang berkaitan dengan hal tersebut berupa pembahasan mengenai lailatu al- qadr, sunnah…