Jika Anda tidak tahu, Anda perlu tahu. Jangan benamkan kepala Anda di dalam pasir.

Hadiri kajian akbar

“Solidaritas Muslim Syiria”

Ketahuilah apa yang sedang terjadi di sana!

Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat aman!

Pedulilah pada tragedi kemanusian!

Siapa yang menolong kaum tertindas pasti ditolong oleh Allah!

Ketahuilah!

Pembantaian di Syuria terus berlangsung hingga hari ini:

Korban Pembantaian Muslim Suriah Tahun 2011

Per  tanggal

Jumlah korban

27 April

24 Mei

24 Juni

30 Juli

28 Agustus

24 september

28 oktober

28 Nopember

1 desember

453 muslim sunni

1.0062 muslim sunni

1.300 muslim sunni

1.888 muslim sunni

2.200 muslim sunni

2.700 muslim sunni

2.900 muslim sunni

3.500 muslim sunni

4000 muslim sunni

Hingga hari ini setiap bulan ribuan muslim dibantai!

Tahukah anda, siapa pelakunya?

Pelakunya adalah rezim BASYAR ASAD!

Apa akidahnya? Akidahnya adalah agama kebatinan : syiah Nushairiyyah,  dikenal dengan al-Alawiyyah. Percampuran antara paganism asia kuno, Majusi, Yahudi dan Nashrani.

Bagaimana pandangan para ulama?

1. Imam Ghazali (505 H):

“sesungguhnya wajib membunuh mereka dan membersihkan muka bumi dari mereka!” (Fadhaih al-Bathiniyyah, 156)

2. Imam Ibnu Taimiah:

“mereka termasuk qaramithah bathiniyyah, lebih kafir dari pada yahudi dan nasrani, bahkan lebih kafir dari pada kebanyakan orang musyrik. Dan bahaya mereka atas umat nabi Muhammad i lebih dahsyat dari pada kaum kafir yang memerangi umat islam semisal kaum kafir  Tatar dan frank srta yang lain.

Mereka pura-pura –di hadapan orang awam- sebagai kelompok yang mencintai ahlulbait nabi i padahal sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak kepada rasulullah, tidak kepada kitab Allah , tidak pada perintah Allah, larangan Allah, pahala, siksa, surga dan neraka. Tidak beriman kepada seorang rasulpun..! (Majmu’ fatawa jilid 35)

3. Syekh al-Luhaidan (Anggota haiat kibar ulama KSA)

“Negara syuria adalah bejat, keji, berbahaya, dan atheis” “Partai ba’ats yang memerintah syuria adalah fasisme keji” “Basysyar dan bapaknya adalah nushairiyyah. Bapaknya lebih kejam dari anaknya. Bapaknya dalam sehari membantai  jumlah besar (20.000 muslim) di syuria”. “semoga rakyat syuria diberi taufik oleh Allah untuk menggulingkan pemimpin yang bejat ini” “yang mati dari para pejuang adalah syahid fi sabilillah!!”

Bagaimana selanjutnya? Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang punya hati nurani dan perasaan?!!

Hadiri kajian akbar di masjid al-Umm!

Ahad, 27 mei 2012, jam 8 pagi.

Jangan lupa membawa sebagian rizki Allah untuk sedikit membantu penderitaan rakyat syuria!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *