Hiasi Diri Dengan Akhlak Mulia

Oleh: M. Mujib Ansor, SH., M.Pd.I. (Artikel Pernah Dimuat Pada Majalah al-Umm Edisi I, November 2012) Ma’asyiral muslimin, jamaah Jum’at rahimakumullah Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan sebenar-benarnya. Dan mari hiasi diri kita dengan akhlakul karimah (akhlak yang mulia/baik), untuk menyempurnakan agama kita. Karena Islam ini dibangun dengan tiga…