Update Kondisi Pengungsi Muslim Rohingya 21 mei 2015

Beginilah kondisi saudara-saudara kita disana, kezhaliman yang dirasakan oleh umat islam Rohingya adalah kezhaliman yang ditimpakan kepada kita. Kita semua dizhalimi. Maka mari bersemangat untuk berdoa bagi kita dan bagi muslim Rohingya sebab kita semua mazhlum dan doa orang yang mazhlum diijabahi oleh Allah ‘azza wa jalla. Nabi Shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda:
” Tiga orang yang doanya tidak ditolak: orang yang puasa hingga berbuka, imam yang adil dan doa orang yang dizhalimi yang Allah mengangkatnya di atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Lalu Allah berkata kepadanya: demi Kemulian-Ku dan keagungan-Ku, Aku pasti akan menolongnya walau kemudian.” (HR Ahmad.)

Kondisi Pengungsi Muslim Rohingya 21 mei 2015

Rohingya 21-05-2015 1

 

Rohingya 21-05-2015 2

Rohingya 21-05-2015 3

Rohingya 21-05-2015 4

Rohingya 21-05-2015 5

Rohingya 21-05-2015 6

Rohingya 21-05-2015 7

 

Rohingya 21-05-2015 10

Rohingya 21-05-2015 12

Rohingya 21-05-2015 19

Rohingya 21-05-2015 21

Rohingya 21-05-2015 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *