BIOGRAFI USTADZ AGUS HASAN BASHORI

DARI 17 AGUSTUS 1967 HINGGA 27 JULI 2012

Nama   : Al-Ustadz  Agus Hasan Bashori al-Sanuwi, Lc, M.Ag. (Abu Hamzah al-Qomari)

Ayah   : Komari bin Abdul-Ghani (j)

Ibu       : Fathonah binti Bukhari (رحمها الله)

Tempat & tanggal Lahir: Pasuruan, Kamis, 17 Agustus 1967 jam 07 pagi.

Status  : menikah, Kamis 17 Juni 1993

Istri      : Sumai’yah (15 september 1973)

Anak   : Vina Izzah Mu’minah  (1Mei 1994) (Lulus SMA Tahfizh Taruna Al-Qur`an Jogja)

: Iffa Karimah (27 September 1995) (Alumni Tahfizh al-Qur`an PP. Bukhari Solo)

: Hamzah (25 Juli 1998, III SMP)

: Ali Hammad (1 Agustus 2001, j)

: Aisyah (1 Agustus 2003, IV SDIT Insan Permata)

: Zadi Rayyani (3 Agustus 2011, j)

Pendidikan Formal (persekolahan) :

 1. MI & MTs al-Faqihiyah, Babat, Gempol, Pasuruan (1976-1984) (Rangking 1)
 2. MAN Bangil, Pasuruan (1984–1987) (Rangking 1)
 3. PP. Darul Ulum Bangil (1984–1987), yang diasuh oleh KH. M. Suaifi Abd. al-Razzaq j  (w. 1423 H), belajar kitab kuning madzhab Syafi’i dengan terjemahan bahasa Jawa (1984-1987)
 4. LIPIA Jakarta (1987–1994) (Rangking 1 cumlaude, mendapat hadiah haji dari duta besar saudi Arabia di Jakarta Syaikh abdullah Abdur Rahman Alim pada tahun 1994)
 5. Pasca Sarjana UMM (2001-2002). (Rangking 1 cumlaude, lulusan terbaik sejak pasca sarjana jurusan agama Islam didirikan)
 6. Ma’had al-Aimmah liddakwa’ah wal-Khithabah, Makkah al-Mukarromah (2005) (Mendapatkan sertifikat sebagai Peserta daurah terbaik, cumlaude)

Alhamdulillah semua itu karunia Allah.

Dalam pendidikan formal, selama di Jakarta menimba ilmu dari para dosen dalam dan luar negri:

 • Ustadz Yusuf Harun MA (Akidah dan Tauhid)
 • Syaikh DR. Ibrahim Atha Sya’ban al-Mishri (Fiqih Muqaran dan ushul fiqih)
 • Syaikh DR. Ahmad Khatm as-Sudani (Ushul Fiqih)
 • Syaikh (DR) Abdullah bin Zhofir al Amri (Subulus salam)
 • (Prof.) DR. Qosim bin sa’ad al-Lubnani (Subulus salam)
 • Syaikh Manna’ al-Qarni (Tafsir Fathul Qadir)
 • Syaikh DR. Umar al-Filisthini (Tafsir Fathul Qadir)
 • Syaikh DR. Mahmud Faroj Al-Mishri (Nahwu-Syarah Ibnu Hisyam)
 • Syaikh  DR. Muhammad Abdur Rahim al-Mishri (Penulis Tafsir al-Hasan al-Bashri dan kitab Tafsir as-Shahabah mumayyizatuhu, wa Khashaishuhu wa Mashadiruh) (Nahwu-Syarah Ibnu Hisyam). Beliau menyuruh saya menerjemahkan kompilasi Hukum Islam Indonesia ke dalam bahasa Arab untuk penelitian beliau dalam komparasi hukum Indonesia dan Mesir)
 • Syaikh DR. Abdurrahim at-Thahhan al-Halabi ( Dari tanggal 3/3/1413 sampai akhir tahun akademik -sebelum ada polemic dengan beberapa ulama lain-dalam 3 mata kuliah: Tafsir Fathul Qadir lissy-syaukani, Syarah al-Aqidah at-Thahawiyyah libni Abil Izz dan faraidh dari hafalan beliau (karena ke Indonesia tidak membawa kitab, dan tidak pernah ke maktabah).
 • Dll.

Pendidikan Informal (Keluarga)

Sejak kecil hingga lulus MTs belajar al-Qur`an, tajwid, dasar fiqih Syafi’I (Sullam Safinah dan Sullam Taufiq), dan adab pada kedua orang tua: Bapak Qomari ibn Abdul Ghani al-Sanuwi, dan ibu Siti Nur Fathona binti Bukhari al-Ghartami (w. 2002)

Pendidikan non Formal (di luar sekolah-Masyarakat):

 1. Sebelum ke LIPIA belajar bahasa Arab pada al-Ustadz Abdul Qadir Badjuber Bangil
 2. Sejak lulus dari LIPIA tahun 1994 hingga sekarang (2012) banyak menimba ilmu dari para masyayikh Ahlu sunnah yang datang ke Indonesia melalui daurah-daurah, yang diadakan oleh:
  1. LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) Jakarta,
  2. Yayasan al-Sofwa Jakarta,
  3. Ma’had Imam Syafi’I Cilacap (4/71418)
  4. al-Mulhaq ad-Diniy (Atasa Agama KSA) Jakarta,
  5. Muassasah al-Manahil (26-28 Rajab 1424, bersama Syaikh DR as-Sami al-Khalil, Syaikh DR Ahmad Said as-Sudani, Syaikh Muhammad Sayyid Muhammad Hajj dan al-Ustadz Anas Nahdi)
  6. Ma’had al-Irsyad al-’Ali Surabaya (yang sekarang resmi menjadi STAI Ali bin Abi Thalib),
  7. Ma’had Minhaj as-Sunnah Bogor
  8. Ma’had Ibnu Taimiyyah Bogor
  9. Majalah Qiblati Malang (selama saya menjabat sebagai Pemimpin Umum Qiblati).

Atau belajar kepada Para Ulama selama mengikuti Daurah Intensif  di Luar Negeri (Kuwait) yang diadakan oleh Mabarroh al-Aal wa al-Ashhab antara 14 April hingga 30 April 2012.

 1. Selama tahun 2005 di Makkah, sempat beberapa kali mengikuti majlis Syaikh DR. Rabi’ al-Madkhali di rumah beliau di al-Awali (materi Aqidatus salam Ashhabil Hadits liabi Utsman al-Shabuni. Saat itu tidak terlihat seorangpun dari Indonesia), Majlis Syaikh Muhammad Umar Bazmul (materi Ushul Fiqih al-Luma’ lisy-Syirazi dan Syarah Muwaththa’ Malik), Syaikh Washiyullah Abbas (materi syarah al-Bukhari dan kitab at-Taqyiid wal-Idhah /Muqaddimah Ibnu Shalah).
 2. Kemudian saat di Madinah sempat mengikuti majlis syaikh Ibrahim ar-Ruhaili dalam pembahasan Istiqamah, dan syaikh Abu Bakar al-Jazairi dalam Tafsir.

Secara pribadi pernah bertemu langsung dengan sebagian masyayikh:

 1. Syaikh Muhammad Jamil Zeno (di rumah beliau Selasa 14-2-2006, ditemani Faruq putra beliau, banyak diberi kitab sampai tidak bisa membawa)
 2. Syaikh Manshur di rumah beliau malam Rabo 14-2-2006, diberi kitab Mushannaf Ibn Abi Syaibah, Jalaul Afham, Shahih Ibn Hibban dan Mukhtashor as-Syamail.
 3. Syaikh DR. Muhammad Bazamul (di majlis beliau, 2005 dan awal 2006)
 4. Syaikh DR Washiyullah Abbas (di rumah beliau malam Jum’at 10-2-2006, dan di majlis beliau di al-Haram)
 5. Syaikh (Dr) Samir ibn Amin az-Zuhairi (Di tenda beliau Mina (13-12-1426/13-1-2006), dan di rumah beliau Riyadh. Beliau memberi izin untuk menerjemah tahqiq beliau terhadap kitab al-Arba’in an-Nawawiyyah, dan memberikan haknya kepada saya, 2006). Beliau memberi hadiah kitab Bulughul Maram tahqiq beliau. Dan Pada saat saya safari fajar Shadiq di Sulawesi Februari 2010 beliau menelpon saya untuk mengambil kitab Umdah al-Ahkam al-Kubra (tahqiq beliau) di Jakarta yang dikirimkan melalui seseorang.
 6. Syaikh DR. Thalal ibn Muhammad Abun Nur, mudir Masyru’ ta’zhim Baladillah al-Haram, menerjemah kitab kecil beliau berjudul al-Arba’un al-Makkiyyah,2005)
 7. Syaikh DR. Hamdan al-Ghamidi dosen pasca Ummul Qura di rumah beliau ( Jumat 17-2-2006). Beliau kemudian memberi hadiah maktabah untuk ma’had al-Aimmah dan kita beri nama Maktabah al-Ghamidi.
 8. Syaikh Kholid bin Abdillah al-Muslih (di Bogor 27 Juni-3 Juli 2000), dan di kantor Tau’iyatul Hujjaj di Aziziyah, 2005)
 9. Syaikh Zakariya ibn Ghulam al-Bakistani (di Rumah lama beliau dua kali 2005 dan 2006, diberi kitab: Shahih al-Matjar ar-Rabih dan Min Akhbar as-Salaf, dan beliau mengizinkan untuk saya muat di majalah Qiblati yang saya pimpin, dan diberi kitab. Di rumah baru satu kali 2010 M dan diberi kitab Tawjih al-Maqshad bi Ikmal Shahih al-Adab al-Mufrad. Dan pernah dikirimi kitab beliau al-Adzkar.
 10. Syaiklh Ibrahim ad-Dahsy (Di tenda beliau di Mina, 2005)
 11. Syaikh Prof. DR. Nashir bin Abdil Karim al-Aql (Pernah menjadi penerjemah beliau di JIC, 2007 dalam kajian akbar dengan tema al-Ulama hum ad-Du’at)
 12. Syaikh DR. Ahmad al-Qadhi (di daurah al-Sofwa, saat saya sebagai kordinator divisi ta’lim. Beliau memberi saya hadiah kitab beliau yang berjudul Taqrib Bainal Adyan. Dan di al-Bina`. Beliau memberi izin kepada saya untuk memuat dan menerjemah makalah beliau di web beliau atau kitab-kitab beliau, 2003 dan 2007)
 13. Syaikh DR. Nashir al-Qifari (di LIPIA, al-Mulhaq ad-Diniy, dan Al-Sofwa. Beliau memberi hadiah kepada saya kitab beliau Ushul al-Syi’ah 3 jilid (jilid 2 dobel), dan menyuruh saya menerjemah kitab beliau Protokolat al-Syi’ah. Ketemu lagi dalam pelatihan Intensif Ahlussunnah di Kuwait tanggal 28 dan 29 April 2012 dan memberi jilid 3 dari Ushul Syiah.)
 14. Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi (Di Daurah ma’had al-Irsyad Surabaya, dan menjadi penerjemah beliau di IAIN Sunan Ampel Surabaya)
 15. Syaikh DR. Muhammad Musa (di daurah Ma’had Irsyad Surabaya, dan menjadi penerjemah beliau di masjid UIN Malang dengan tema faktor-faktor keselamatan (tafsir surat an-Nashr)
 16. Syaikh Dr. Abdur Rahman al-Sudais, dan menjadi penerjemah beliau di UIN Malang)
 17. Syaikh DR. Abdurrahman al-Qassas (mufti di Masjidil Haram) (Daurah Qibalti (DQ)-2, 3)
 18. Syaikh DR. Abdullah Muhammad al-Qarni (DQ-3 )
 19. Belajar jurnalistik pada: DR. Adian Husaini (diklat al-Sofwa) dan Ustadz Hartono Ahmad Jaiz (dari arahan dan tulisan beliau).
 20. Mendapatkan ijazah sanad Hadits hingga Imam Bukhari sampai Rasulullah i dari tiga ulama ahli hadits kontemporer: Syaikh Dr. Muhammad bin Nashir al-Ajmi (Kuwait); Syaikh Dr. Nizham Ya’qubi al-Abbasi (Bahrain); dan Syaikh Prof. Dr. Muhammad Zainal Abidin Rustum (Maghrib) pada tanggal 2 Mei 2012 M di Kuwait. Syekh Muhammad Rustum memberi saya banyak kitab.

Pengalaman Organisasi, Profesi dan sebagian prestasi:

 1. Ketua Bidang Pendidikan PP. Darul Ulum Bangil Pasuruan (1986–1987)
 2. Koordinator Bidang Ekstra Kurikuler Pada Angkatan ke-5 Fakultas Syari’ah LIPIA
 3. Juara harapan dalam lomba menulis makalah yang diadakan oleh Universitas Imam Ibnu Saud Riyadh, dengan judul makalah al-Zilzal (gempa di Mesir), tahun 1992.
 4. Selama menjadi mahasiswa di Jakarta aktif dalam berbagai macam kegiatan dakwah dan pendidikan; mengisi ceramah di masjid-masjid, di beberapa kampus di Jakarta dan Bogor. Juga menulis di majalah Media Dakwah, Masjid, Muslimun dan Aula.
 5. Sejak Agustus 1993 menjadi guru bahasa Arab bagi Bapak Drs. H. Yunus Yahya (Lauw Chuan Tho) hingga awal 1994 di TB Wali Songo Jakarta, dan di kantor PITI Pasar Baru Jakarta.
 6. Pada 10 Oktober 1993 menjadi utusan LIPIA dalam seminar “Kesehatan Mental Mahasiswa” yang diadakan oleh PKPMI (Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia)
 7. Guru Bidang Tarikh Tasyri’ di PP. Darul Ulum Bangil (1998-1999)
 8. Dosen Bahasa Arab STIT Muhammadiyah Bangil (1995-1996)
 9. Dewan juri Lomba Kitab Kuning dalam acara Festival Seni Pondok Pesantren dan Pameran Kebudayaan Islam Jawa Timur (1995) di Masjid Agung Sidoarjo
 10. Dosen Aqidah dan Tafsir Pesantren Tinggi Manarul Islam Bangil (1995-2000). Kemudian dimulai lagi sejak tahun 2004 hingga sekarang, menjadi dosen Akidah dan Manhaj.
 11. Dosen Bahasa Arab dan Fiqh IISC Surabaya (1999-2001)
 12. Dosen Tamu di Pesantren Tinggi Imam Syafi’i Cilacap (1995 sampai 2004)
 13. Pembina tetap dalam Daurah Tauhid (Pelatihan Bidang Aqidah) untuk guru-guru bidang aqidah di seluruh Indonesia yang telah diadakan oleh Yayasan Nidaul Fitrah Surabaya dan al-Sofwah Jakarta di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan NTB
 14. Pendiri dan Pembina FKIA (Forum Kajian Islam At-Tabi’in) Pandaan, Pasuruan, Jatim (1994 hingga sekarang)
 15. Kontributor bulletin an-Nur Jakarta dan majalah al-Sunnah Solo dan lain-lain.
 16. Penerjemah kitab-kitab Islam, diantaranya adalah Riyadh al-shalihin takhrij Syeikh al-Albani.
 17. Koordinator bidang Ta’lim dalam Daurah Ta’hil Du’at (Kaderisasi Dai) program 4 tahun yang diadakan oleh al-Sofwah sejak 2002 hingga 2004.
 18. Dewan pendiri Yayasan al-Anshar wa al-Muhajirin Malang tahun 2000 (bersama Ust. Abdullah hadrami, Ir. Andri Kurniawan, M.Ag dan Ust. Ainul Haris, Lc, M.Ag. Dan sejak 2004 saya rubah menjadi LBM (Lembaga Bina Masyarakat) Malang, setelah Ustadz Abdullah dan Ustadz Andri mundur dari kepengurusan.
 19. Dosen luar biasa, bahasa Arab di UNMUH Malang 2004.
 20. Pembina beberapa halaqah ilmiah di Malang, Bangil Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, Pamekasan dan Jakarta.
 21. Pembicara dalam acara-acara bedah buku, seminar, dialog interaktif dan Tabligh Akbar
 22. Bekerja pada Haiatul amri bil-Ma’ruf wan-Nahyi ’Anil Munkar makkah al-Mukarramah dalam Tau’iyaul Hujjaj pada musim haji tahun 1426/2005.
 23. Safari dakwah di Freeport Tembaga Pura Papua selama 10 hari (2004)
 24. Mendirikan Forum silaturrahim dan musyawarah untuk para salafiyyin Indonesia yang berada di Makkah, pada hari Jum’at 4-1-1427 H, dihadiri 14 orang dan ditunjukklah Nuruddin Muhammad Fattah mahasiswa fakultas Dakwah asal Garut, sebagai ketuanya.
 25. Menerima mandat dari Syekh Shalih al-Eidan untuk menjadi nazhir masjid Qalbun Salim Malang.
 26. 16-2-2006 mengunjungi pantai Syu’aibah (90 km dari Mekkah) tempat penyebrangan para sahabat saat hijrah ke Habasyah bersama akhi Abu Rafi’ Muhammad Syahri diantar oleh Syaikh Abu Abdirrahman al-Buhairi al-Makki.
 27. Safari dakwah NTB-Sumbawa selama 9 hari (2006).
 28. Safari Dakwah Eropa (Belanda-Perancis dan Belgia) selama 14 hari (27 Pebruari-13 Maret 2008)
 29. Safari dakwah Bontang Kaltim, atas undangan PT Pupuk Kaltim, Ramadhan 1432/Agustus 2011.
 30. Memimpin Media Citra Qiblati (MCQ) dan Majalah Qiblati dari tahun 2006 sampai desember 2011
 31.  Menjadi pemimpin redaksi majalah Qiblati dari 2006 sampai Januari 2012. Setelah itu tidak ada kaitannya dengan Qiblati karena konsentrasi di LBM (Lembaga Bina Masyarakat), yang kemudian saya ubah menjadi YBM (Yayasan Bina al-Mujtama’)
 32.  Mulai Januari 2011 berkolaborasi dengan beberapa teman seperjuangan untuk  menyelamatkan umat dari bahaya dan kekejaman syiah.
 33.  Safari Dakwah Kuwait, mewakili Indonesia dalam Daurah Intensif ahlussunnah selama 20 hari dan Seminar Internasional tentang Imam Bukhari di Kuwait.
 34.  Memandu dan menerjemah Ceramah Syaikh Adnan Ar-Ur (murid Syaikh Albani dari Suria) via Skype dalam acara Solidaritas Muslim Suria pada 27 Mei 2012 di masjid jami’ al-Umm.
 35.  Menjadi Ketua Dewan Komisaris PT. Radio al-Umm 102,5 FM Malang, sejak April 2012.
 36. Menjadi anggota Dewan Pakar ICMI Orda Malang untuk periode 2012-2017, dilantik 6 Juli 2012 di FT Universitas Brawijaya.

BUAH PENA

A. Karya tulis:

 1. Al- Bid’ah wa Atsaruha al- Sayyi’ ( ta’lif /Skripsi, belum dicetak ) (1992)
 2. Khabar al-Ahad ‘Inda al-Ushuliyyin, ( ta’lif /skripsi, belum dicetak ) (1993)
 3. Al- Isytirak fi al-Jarimah, ( ta’lif/skripsi akhir, belum dicetak ) (1994)
 4. Sumber-sumber Ajaran Tasawuf ( karya tulis, belum dicetak), (1999)
 5. Fiqih Ramadhan (karya tulis, belum dicetak), (2000)
 6. Konsep Pendidikan Islam al-hafizh ibn Abd. al-Barr (Tesis, belum dicetak) (2002)
 7. Mewaspadai Gerakan Kontekstualisasi al-Qur’an, Pustaka as-Sunnah, Surabaya (2003)
 8. Akidah Islam, Panduan KIT tingkat Lanjutan, al-Sofwa Jakarta (2003).
 9. Koreksi Total buku Fikih Lintas Agama, Pustaka al-Kautsar (2004)
 10. Mengenal Imam al-Asy’ari, upaya menyempurnakan faham ahlus sunnah waljamaah di Indonesia, (karya tulis, belum dicetak), 1997, dan direvisi 2008, insyaallah segera terbit.
 11. Panduan Praktis Ibadah Haji, Media Citra Qiblati (2008)
 12. Abul Hasan al-Asy’ar Imam Yang terzhalimi , Pustaka Qiblati, Malang 2009.
 13. Iqamat shalat subuh menurut para ulama, Pustaka Qiblati, 2010.  (89 halaman)
 14. Tanggapan Lumrah terhadap Makalah Siapa Yang Salah Kaprah, Pustaka Qiblati, 2010 (+100 halaman)
 15. Koreksi Awal Waktu Subuh, Pustaka Qiblati, 2010 (saya tulis bersama Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Ustadz M. Syuaib al-Faiz Lc., M.Si. (+320 halaman) (Pustaka Qiblati, 2010)
 16. Wirid Keselamatan, Pustaka al-Umm, Juni 2012.
 17. Wirid, Dzikir dan Doa, Seri I, Pustaka al-Umm, Juli 2012
 18. Wirid, Dzikir dan Doa, Seri II, Pustaka al-Umm, Juli 2012.

B. Karya terjemahan:

 1. Al-ghuraba’, Pustaka al-Kautsar, 1992
 2. Pengendalian Hawa Nafsu Terapi Islami, Karya Syeikh Abdullah M. al-Ghunaiman, Risalah Gusti, Surabaya, 1992
 3. Surat Kepada Keluarga Muslim, karya Dr. Nadzmi Khalil Abu al-Atha, Risalah Gusti, Surabaya, 1993
 4. Sunnah dan Bid’ah, Karya Imam Suyuthi, (masih belum tercetak) 1992
 5. Debu-Debu Maksiat dan Siraman Air Taubat, karya Abu Dzal al-Qolmuni, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
 6. Taubatnya Wanita Shalihah karya Abu Dzar al-Qolmuni, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
 7. Kajian Penting Dari Sirah nabi saw, Risalah Gusti, Surabaya, 1994
 8. Pemandu Anda Dalam haji dan Umroh (Jakarta, ada di al-Sofwa Jakarta, 1994)
 9. 92 Sarana Dakwah, al-Sofwa Jakarta, 1994
 10. Panggilan Fitrah (ada di Kautsar, 1996)
 11. Kitab Tauhid I, karya Syeikh Shalih al-Fauzan, al-Sofwa, Jakarta, 1998
 12. Kitab tauhid II, karya Team Ahli, al-Sofwa, Jakarta,1998
 13. Tarbiyatul Awlad, karya Dr. Sulaiman ibn Qasim al-Faifi, (ada di Risalah gusti, Surabaya)
 14. Gelar al-Sayyid, Dokumen PP al-Irsyad, 1997
 15. Sejarah al-Irsyad, Dokumen al-Irsyad, 1997
 16. Berlindung Di Pangkuan Allah (al-I’tisham Billah), Ibn al-Qoyyim (diambil dari Madarij al-Salikin), (di Duta Ilmu) 1998
 17. Risalah Untuk Para Da’i-1, Karya Syeikh Muhammad Syakir, Duta Ilmu Surabaya, 1999
 18. Risalah Untuk Para Da’i-2, Karya Syeikh Muhammad Syakir, Duta Ilmu Surabaya, 1999
 19. GEN Syi’ah, Sejarah konspirasi Yahudi dan Penyimpangan Aqidah Syi’ah, karya Ust. Mamduh Farhan al-Buhairi, Dar al-Falah, Jakarta, 2002
 20. Riyadus Shalihin, karya imam al-Nawawi, Takhrij Syeikh al-Albani, diterjemah bersama al-Akh Muhammad Syueb al-Faiz al-Sanuwi Lc, Duta Ilmu, Surabaya, 2002
 21. Kumpulan 3 Risalah, Dokumen al-Irsyad pusat, Duta ilmu, Surabaya, 2003
 22. Energi Iman, karya Abdullah Ibnu Fahd as-Sallum, Elba, Surabaya, 2004
 23. Mewaspadai 100 Perilaku Jahiliyyah, Mahmud Syukri al-Alusi, tahqiq DR. Yusuf ibn Muhammad al-Said, Elba Surabaya, 2005
 24. Kuburan agung, karya Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, Darul Haq, jakarta, 2005
 25. Musuh-Musuh al-Qur`an, karya Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, 2005
 26. Cara Mudah memahami Tauhid
 27. Ahlulbait antara dua madrasah; madrasah ekstrim dan Moderat, Juli 2012.

C. Muraja’ah dan komentar:

 1. Komentar terhadap Buku “Mengapa Syariat Islam Ditolak”, Karya Sa’id al-Qahtahani, Progresif, Surabaya, 2002
 2. Khutbah Jum’at Pilihan Setahun, Yayasan Al-Sofwah, Jakarta, 2000
 3. Risalah Cinta, Karya Ibnu Taimiyah, Pustaka Sunnah Surabaya, 2003
 4. Panduan Khathib, Syaikh DR. Su’ud Syuraim (Darus Sunnah Jakarta, 2008
 5. Fiqhus Sirroh Syaikh DR. Zaid bin Abdul Karim Az Zaid, edisi terjemahan diterbitkan oleh Darus Sunnah, Jakarta, 2008.
 6. Pengantar Peradaban Islam, Darul Haq
 7. Sikab Al-Qur`an dan Sunnah  terhadap Terorisme dan Anarkhis (kumpulan fatwa dan makalah ulama), Darul Haq
 8. Rahasia Shalat, Darul Haq
 9. Terjemahan kitab Likay Taqrra ‘Ainuk, DR. Sulaiman ibn Muhammad as-Shughayyir.  Jakarta: Al-Sofwa.
 10. Terjemahan kitab al-Madkhal ila al-Tsaqafah al-Islamiyyah, DR. Khalid ibn Abdillah al-Qasim dkk. Jakarta: Al-Sofwa.
 11. Mawqif al-Sunnah wal-Kitab Minal ‘Unf wal-Irhab (kumpulan Fatwa para Ulama; Syaikh Ibn Bazz, Ibn Utsaimin, Al-Fauzan, Abdul Aziz Alus Syaikh, abdul aziz ar-Rajihi, al-Luhaidan). Jakarta: Al-Sofwa.

JUDUL-JUDUL KASET CERAMAH PENULIS

A. Di Studio Rekaman al-Sofwa Jakarta.

 1. Bangsa Ya’juj dan Ma’juj
 2. Cara menghitung Zakat
 3. Iman Kepada Allah Swt.
 4. Iman kepada Rasulullah saw
 5. Iman kepada Qadar
 6. Imam Asy’ari dan Asy’ariyyah
 7. Pelajaran Tauhid untuk Pemula
 8. Pelajaran Tauhid untuk Tingkat Lanjutan
 9. Pelajaran tauhid untuk Tahun ke 1, 2, 3 dan 4
 10. Iman kepada Hari Kebangkitan
 11. Aqidah Ahlu Sunnah Waljama’ah
 12. Islam, Agama yang Benar
 13. Syarat Diterimanya Suatu Amalan
 14. Studi Dasar islam
 15. Fiqh Wanita
 16. Kajian Penting Dakwah di madinah
 17. Dakwah nabi saw Di madinah
 18. Dakwah Fardiyah Wa Amal Jama’i
 19. Pendidikan Anak Dalam Islam
 20. Wanita dan Profesi
 21. Islam, Agama yang Dijanjikan menang
 22. Refleksi Semangat hijrah Bagi Dakwah
 23. Mutiara Hikmah Dari Hadits Dajjal

B. Di Studio Rekaman L-DATA Jakarta

 1. Al-Wala’ wal Bara’
 2. Aqidah Salaf dan Nasehat Untuk Para Da’i
 3. Arti dan Konsekuensi Amanat
 4. Dakwah Rasulullah saw di madinah
 5. Hak Muslim Terhadap Muslim Lain
 6. Hakikat Jaringan Islam Liberal
 7. Kebangkitan Islam Abad 15 Hijriyah
 8. Mengimani Perbedaan Pria dan Wanita
 9. Metodologi Salaf dalam Menerapkan Sunnah
 10. Mutiara Tafsir Ayat-Ayat Puasa
 11. Pendidikan Anak Dalam Islam
 12. Pendidikan Sex Dalam Perspektif Islam
 13. Pluralisme Dalam Perspektif islam
 14. Rokok Dalam Tinjauan medis dan Normatif
 15. Tauhid Untuk Pemula
 16. Wanita Muslimah Bersama Rabbnya
 17. Biarkan Kami Mati Syahid

C. Tasjilat Ababil Malang

 1. Safari Dakwah NTB
 2. Cermin Keluarga Sakinah (Ababil, 2007)
 3. 3 Pertanyaan Besar (Ababil, 2008)
 4. Safari Fajar Shodiq (Ababil, 2010)
 5. Kunci Hidayah (Ababil, 2010)
 6. Merindukan Fajar Shodiq (Ababil, 2010)
 7. Tanya Jawab Aqidah (Ababil, 2010)
 8. 7 Perintah dan 7 Larangan (Ababil, 2010)
 9. Pembatal-pembatal Islam (Ababil, 2011)
 10. Nikmatnya Pernikahan (Ababil, 2011)

JUDUL-JUDUL CERAMAH PENULIS DALAM VCD

 1. Mengenal Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah (Jakarta, 2002)
 2. Metodologi Salaf Dalam Mengagungkan Sunnah (Jakarta, 2002)
 3. Kiat Menghadapi Fitnah (Surabaya, 2003)
 4. Kiat Menuju Hati Yang Bersih (Surabaya, 2003)
 5. Persetruan Setan Terhadap Manusia (Surabaya, 2003)
 6. Cermin Keluarga Sakinah (Ababil, 2007)
 7. 3 Pertanyaan Besar (Ababil, 2008)
 8. Safari Fajar Shodiq (Ababil, 2010)
 9. Kunci Hidayah (Ababil, 2010)
 10. 7 Perintah dan 7 Larangan (Ababil, 2010)

2 Replies to “Profil Pendiri dan Ketua YBM”

 1. Assalamu’alaikium wr wb,

  Bagaimana caranya untuk bisa berkorespondensi dengan Ust. Agus Hasan Bashori? Mohon infonya. Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *