Shalat 5 Waktu, Hasil (Oleh-Oleh) dari Isra’-Mi’raj

Oleh: M. Mujib Ansor, SH. Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah! Marilah kita senantiasa meningkatkan taqwa kepada Allah I, diantaranya dengan menjaga shalat kita dengan baik. Bulan Rajab seperti ini, biasanya oleh umat Islam Indonesia -khususnya- dikaitkan dengan peristiwa isra’ mi’raj Nabi Muhammad r. Meskipun oleh Syekh Shafiyurrohman al-Mubarakfuri disebutkan bahwa telah terjadi khilaf di antara ulama’ dalam…

Jaminan Bagi yang Mengikuti Al Qur’an dan Ancaman Bagi yang Berpaling Darinya

Oleh : M. MUJIB ANSOR, S.H. Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah, Mari kita tingkatkan iman dan taqwa kepada Allah -Subhanahu wa ta’ala- dengan sebenar-benarnya. Dan marilah kita tingkatkan juga perhatian kita kepada al-Qur’an, kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Pada khutbah terdahulu telah kami sampaikan ada 5 tuntutan kepada al-Qur’an, yaitu: membacanya memahami dan menghayati ayat-ayatnya…

Al-Qur’an Sebagai Pedoman Hidup

Oleh: M. Mujib Ansor, SH. Ma’asyiral Muslimin, jamaah Jum’at rahimakumullah, Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Selanjutnya mari kita semakin mendekat dan memperhatikan al-Qur’an: kita baca, kita pahami dan renungkan maknanya, serta kita taati dan amalkan kandungannya, karena ia pedoman hidup kita. Berdasarkan Surat Al-Baqarah, al-Qur’an berfungsi sebagai “petunjuk bagi manusia”…