SYIRAZI: PESAWAT MALAYSIA SUDAH DITEMUKAN!

mh

mh2

Tampaknya media informasi kaum Syiah mulai memainkan peran terkait dengan pemberitaan pesawat Malaysia yang hilang hingga sekarang. Di tenngah kebingungan dunia yang mencarinya tiba-tiba dunia dikagetkan oleh pengakuan Sayyid al-Syirazi yang menulis (artinya):

Najaf:

Kantor yang mulia sayyid Syirazi “semoga panjang umur- menegaskan bahwa sebab utama hilangnya pesawat Malaysia adalah kemarahan imam al-mahdi kepada mereka dan kepada pemerintah Malaysia. Bahwa pesawat Malaysia sekarang ada dan seluruh penunmpangnya ada di samping imam mahdi dan tempat persembunyiannya, hingga pemerintah Malaysia mau meminta maaf kepada seluruh syiah”

Beberapa hari lalu Salah seorang marja’ syiah telah menyatakan bahwa Imam Mahdi Syiah yang ditunggu-tunggu akan segera muncul, untuk menghabisi para pemimpin Negara-negara tertentu sebagai bentuk balas dendam terhadap mereka!!!

Bagaimana menurut anda?!!

One comment

  1. Nonsense. Omomg kosong. Naudzu biilaah. Mari kita hati hati terhadap bualan para penjaja kesesatan !!!

    bahaya syiah di depan mata.. mari kita tunjukkan akhlak kita kepada sesama ahlus sunnah, bersatu dan bergerak semampu kita untuk menolak kesesatan syiah..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *